Europejski Program Edukacyjny dla O...

W dniach 8-10 kwietnia 2016 w Hotelu OSSA odbędzie się kolejna, Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna w ramach EPE. W jej trakcie zostaną przedstawione zagadnienia z zakresu chirurgii okulistycznej, problematyka okulistyki dziecięcej i prawa medycznego. Wykład “Diagnostyka obrazowa w jaskrze” poprowadzi dr n. med. Jaromir Wasyluk (Centrum Okulistyczne OPTIMUM w Warszawie i Klinika Okulistyki WIML w Warszawie). Na wykładzie zostaną przestawione najnowsze osiągnięcia techniczne w zakresie skaningowej laserowej diagnostyki neuropatii jaskrowej.

PROGRAM KONFERENCJI

Czytaj więcej

“Wykryj jaskrę – ocal ...

W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej “Wykryj jaskrę – ocal wzrok” (sponsor kampanii: Polpharma) dr n. med. Jaromir Wasyluk poprowadził na żywo przygotowany specjalnie dla pacjentów (oraz osób zdrowych, ale nie związanych z medycyną) wykład na temat czynników ryzyka, rozpoznawania oraz badań diagnostycznych i leczenia jaskry. Jaskra jest chorobą społeczną – jak się szacuje w naszym kraju choruje na nią około 700 tys. osób, a leczy się  jedynie 3-4 na dziesięciu chorych, reszta traci wzrok, nie zdając sobie z tego sprawy. Wykład można nadal obejrzeć, klikając na link:
WYKŁAD O JASKRZE

Badania w kierunku jaskry – sprawdź nasze specjalizacje.

 

Czytaj więcej

XIV Międzynarodowa Konferencja Cze...

W ostatnią sobotę, 10.03.2018, odbyła się w Warszawie, w hotelu Westin, XIV Międzynarodowa Konferencja “Czerwona Oko”. Wzięło w niej udział ponad 300 okulistów z całego kraju. Obrady odbywały się symultanicznie w dwóch ośrodkach – Wrocławiu i Warszawie, a obraz i dźwięk były przekazywane do obu sal konferencyjnych na żywo. Problematyka poruszanych tematów skupiała się przede wszystkim na wytycznych odnośnie terapii różnych chorób przedniego odcinka oka – zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, chlamydiowych, nużeńcowych i pasożytniczncyh. Dr n. med. Jaromir Wasyluk ze współautorami przedstawił wykład nt. demodekozy ocznej, czyli coraz powszechniej występującej infekcji oka roztoczami z rodzaju Demodex (nużeniec), skutkującej przewlekłym i trudno leczącym się zapaleniem brzegów powiek. Przedstawiona została patofizjologia, diagnostyka i leczenie choroby, poparte własnymi publikacjami. O diagnostyce mikrobiologicznej demodekozy w OPTIMUM czytaj więcej na  https://optimumokulistyka.pl/badanie-w-kierunku-nuzenca/

Czytaj więcej

Interaktywne warsztaty jaskrowe ...

Dr n. med. Jaromir Wasyluk z Centrum Okulistycznego OPTIMUM prowadzi obecnie cykl szkoleniowych warsztatów interaktywnych z tematyki jaskry, przeznaczonych dla okulistów – praktyków, zajmujących się leczeniem tej choroby. Przedsięwzięcie edukacyjne, pod nazwą “Glaucoma Academy” sponsorowane jest przez farmaceutyczną firmę Alcon/Novartis.  W czasie dwugodzinnych warsztatów wykorzystywane są współpracujące ze sobą za pośrednictwem routera tablety  iPad Pro (Apple) oraz specjalne, unikalne oprogramowanie, stworzone w paryskiej uniwersyteckiej klinice okulistycznej, pod kierunkiem prof. Baudouine’a, bazujące w całości na badaniach obrazowych prawdziwych pacjentów . Szkolenia zostały już przeprowadzone w Warszawie (dwukrotnie), Krakowie (2 edycje), Wrocławiu (2 edycje), Sopocie, Szczecinie, Łodzi, Białymstoku Gdańsku i Toruniu, a wkrótce planowane są kolejne; dotychczas wzięło już  w nich udział ponad 300 okulistów.

 

Czytaj więcej

Nowy artykuł o leczeniu jaskry w O...

Właśnie ukazał się kolejny numer (4/2015) kwartalnika OphthaTherapy. Terapie w okulistyce (Index Copernicus = 33.98), a w nim artykuł poświęcony “humanistycznej” stronie leczenia pacjentów chorych na jaskrę oraz różnym rodzajom metodologii diagnostycznej i terapeutycznej w tej przewlekłej chorobie. Współautorami artykułu pt. “Indywidualne kontra standardowe podejście do pacjenta –  klucz do sukcesu w leczeniu jaskry. Zastosowanie skali DDLS i Colored Glaucoma Graph” są dr n. med. Jaromir Wasyluk (Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Klinika Okulistyki WIML) oraz prof. George Spaeth (Wills Eye Hospital /Jefferson Medical College, Wills Eye Hospital, Philadelphia, USA), twórca tytułowych metod zindywidualizowanej oceny tarczy nerwu wzrokowego i ryzyka progresji jaskry.

Czytaj więcej

Profesor George Spaeth w OPTIMUM

15.07.2015 w OPTIMUM gościł wybitny specjalista z dziedziny jaskry i chirurgii okulistycznej – Profesor George Spaeth z Wills Eye Institute w Filadelfii, USA, autor wielu książek i podręczników dla okulistów, odznaczony przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne medalem “Optime de Glaucomatologia Merenti”. Nasz gość wygłosił następnie wykład o diagnostyce i leczeniu jaskry, w ramach organizowanej przez  Centrum Okulistyczne OPTIMUM konferencji naukowej “Kolacja z Ekspertem” w warszawskim Hotelu Sheraton. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 okulistów, z których część, po zakończeniu części oficjalnej spotkania, wzięła udział w kuluarowych dyskusjach z Profesorem Spaethem.

Czytaj więcej

Synoptofor – badania dzieci

Od niedawna w Centrum Okulistycznym OPTIMUM istnieje możliwość badania małych pacjentów na synoptoforze.  Badanie to służy do przede wszystkim do wykrywania i określania kąta zeza, a ponadto do badania stopnia obuocznego widzenia: jednoczesnej percepcji (zdolności jednoczesnego widzenia dwóch różnych obrazów powstających na siatkówkach obu oczu), fuzji (ośrodkowego procesu pozwalającego na złączeniu się dwóch obrazów z siatkówek oczu w jeden obraz) oraz stereopsji (widzenia przestrzennego wywołanego przez fuzję dwóch obrazów padających na nieznacznie różne miejsca siatkówek).

Synoptofor  w Optimum – sprawdź.

Czytaj więcej

Nowy tomograf laserowy SOCT Topcon ...

W tym miesiącu Centrum Okulistyczne Optimum wzbogaciło się o kolejne zaawansowane urządzenie diagnostyczne – laserowy spektralny tomograf siatkówkowy SOCT 3D-2000 japońskiej firmy Topcon.

Aparat umożliwia bardzo dokładne obrazowanie siatkówki, szczególnie plamki żółtej, w chorobach takich jak AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – druzy, neowaskularyzacja, wysięk), obrzęk cukrzycowy (DME), błony nasiatkówkowe, trakcje witreoretinalne i otwory siatkówki oraz wiele innych.

Za pomocą tomografu możliwe jest także wczesne diagnozowanie jaskry, poprzez wykonywanie dokładnych pomiarów grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL) oraz kompleksu komórek zwojowych (GCC) w plamce. Dodatkowo SOCT wyposażony jest w cyfrową funduskamerę, za pomoca której można wykonywać kolorowe fotografie zmian na dnie oka oraz w odcinku przednim.

Badanie SOCT w Optimum – sprawdź.

Czytaj więcej

Wiosenne warsztaty okulistyczne

11.04.2015 w Pałacu Staszica odbyła się konferencja okulistyczna, którą tym razem Centrum Okulistyczne OPTIMUM zorganizowało wspólnie z Lexum oraz Ursapharm. W konferencji, która miała formę praktycznych warsztatów, wzięło udział około 70 okulistów z Warszawy i okolic. Wśród zaproszonych lektorów byli: dr n. med. Joanna Ciszewska (Klinika Okulistyki I Wydz. Lek. WUM oraz OPTIMUM), która mówiła o zastosowaniu OCT w chorobach siatkówki, dr n. med. Agnieszka Jamrozy-Witkowska (Lexum i Klinika Okulistyki CMKP), która przedstawiła aktualne zasady diagnostyki i postępowania w CRS i makulopatii krótkowzrocznej i mgr Jacek Wróblewski (Lexum), który zaprezentował różne rodzaje implantów stosowanych w chirurgii zaćmy. W drugiej części wystąpili wykładowcy z Centrum Okulistycznego OPTIMUM – dr Małgorzata Krajewska i  dr n. med. Jaromir Wasyluk, przedstawiając zasady laseroterapii w jaskrze i praktyczne wskazówki w interpretacji badania pola widzenia (klasycznej perymetrii i FDT Matrix). Uczestnicy otrzymują certyfikaty z punktami edukacyjnymi.

Czytaj więcej

European Glaucoma Panel

W grudniu b.r., na spotkaniu w Moorfields Eye Hospital w Londynie, największym szpitalu okulistycznym w Europie, uroczyście zakończono 3-letni program ekspercki z dziedziny jaskry – European Glaucoma Panel IV, prowadzony pod kierunkiem Prof. Teda Garway’a-Heath’a. W programie tym uczestniczyli specjaliści zajmujący się jaskrą z całej Europy, wśród nich dr Jaromir Wasyluk z Centrum Okulistycznego OPTIMUM. Na zdjęciu grupowym m.in. Prof T. Garway-Heath (4 z prawej) i Prof. R. Keeler (3 z prawej).

Badania w kierunku jaskry w Optimum – sprawdź.

Czytaj więcej

Facebook