Badanie FDT – Diagnostyka jaskry

W Centrum Okulistycznym Optimum stosujemy najnowocześniejsze metody diagnostyki jaskry, w tym badanie FDT (ang. Frequency Doubling Technology). Zapraszamy pacjentów na badanie pola widzenia najnowszym typem perymetru zdwojonej częstotliwości FDT HUMPHREY MATRIX 800 (Carl Zeiss Meditec). Aparat ten służy do wykrywania najwcześniejszych zmian jaskrowych, szczególnie u ludzi młodych, które objawiają się zanikiem szczególnego rodzaju komórek zwojowych siatkówki typu M (magnocellular), odpowiadających za widzenie w słabym świetle i postrzegających ruch. Ubytki tego typu są niewykrywalne w standardowym badaniu pola widzenia.

Badanie FDT ma wiele zalet. Nie tylko pozwala na precyzyjną diagnostykę jaskry, ale także zapewnia komfort pacjenta – jest badaniem krótszym i przyjemniejszym, niż perymetria standardowa. Można je przeprowadzić we własnych okularach pacjenta. Badanie FDT można zastosować także u pacjentów z zaćmą.

Idealnym uzupełnieniem badania FDT Matrix – badania czynnościowego – w najwcześniejszej diagnostyce jaskry są badania strukturalne: HRT3 , GDxPRO i OCT-GCC
Czas badania FDT obu oczu to około 15 minut.

Facebook