Wykształcenie:

Absolwentka II Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), specjalista chorób oczu. Staż kliniczny i specjalizację odbyła w Klinice Okulistyki CMKP SPSK im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie.

Wieloletni asystent i starszy asystent Kliniki Okulistyki CMKP SPSK im. Orłowskiego w Warszawie.

Obecnie:

Konsultant w Centrum Okulistycznym OPTIMUM Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Autorka i współautorka artykułów w czasopismach specjalistycznych oraz doniesień zjazdowych.

Zainteresowania zawodowe:

Od czasów specjalizacji zainteresowania pani Doktor skupiają się na diagnostyce i leczeniu chorób siatkówki. W Klinice oraz praktyce prywatnej specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu retinopatii cukrzycowej, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz innych schorzeniach siatkówki, jak centralna retinopatia surowicza, zakrzepy naczyń siatkówki, obrzęk plamki w innych patologiach okulistycznych. Wykonuje badania optycznej koherentnej tomografii (OCT), angio OCT, angiografię fluoresceinową. Przeprowadza iniekcje doszklistkowe z preparatów antyVEGF. Od wielu lat wykonuje zabiegi z zakresu laseroterapii w przednim i tylnym odcinku oka (fotokoagulacja i panfotokoagulacja siatkówki, terapia mikropulsowa, kapsulotomia, irydotomia).

Facebook