amd, zwyrodnienie plamki żółtej, leczenie amd warszawa

Badania w kierunku jaskry

OCT GCC – Optyczna koherentna tomografia – Kompleks komórek zwojowych (Ganglion Cell Complex)

Badanie OCT GCC (Ganglion Cell Complex) to badanie grubości kompleksu komórek zwojowych siatkówki. Optyczna koherentna tomografia siatkówki (tylnego odcinka oka) pozwala wykryć bardzo subtelne zaburzenia jaskrowe w plamce żółtej, występujące  jeszcze przed pojawieniem się typowych objawów choroby w innych badaniach. Światło laserowe umożliwia uzyskanie bardzo dokładnego obrazu o wysokiej rozdzielczości, co wiąże się z precyzyjną analizą badanych struktur.

Tomografia siatkówki wykonywana jest za pomocą Spektralnego Koherentnego Tomografu Optycznego (SOCT Topcon 3D 2000). Aparat umożliwia zbadanie leżącego wokół dołeczka kompleksu komórek zwojowych (GCC), na który składają się 3 warstwy siatkówki: włókien nerwowych, komórek zwojowych i ich dendrytów. Ponadto badanie OCT wykorzystywane jest także podczas monitorowania skutków leczenia i postępów choroby.

tomograf laserowy warszawa, badanie oct warszawa           raport jaskrowy obuoczny, badania w kierunku jaskry warszawa, badanie oct warszawa, tomografia siatkówki warszawa, koherentna tomografia warszawa

OCT RNFL – Optyczna koherentna tomografia – Badanie warstwy włókien nerwowych siatkówki (Retinal Nerve Fiber Layer) i tarczy nerwu wzrokowego

Badanie tomografem SOCT umożliwia pomiar grubości warstwy włókien nerwowych, otaczających tarczę nerwu wzrokowego. Ubytki tej warstwy są wyjątkowo charakterystyczne dla wczesnej jaskry. Pomiar RNFL (Retinal Nerve Fiber Layer) tą metodą, w odróżnieniu od polarymetrii GDx (także obrazującej tę strukturę), jest szczególnie przydatny u pacjentów z wysoką krótkowzrocznością oraz u chorych z towarzyszącymi zmianami rogówkowymi i w plamce żółtej. Jednoczasowo z badaniem włókien nerwowych dokonywana jest szczegółowa analiza tarczy nerwu wzrokowego (inaczej: nerwu II), której wyniki umieszczone są na tym samym wydruku.

Idealnym uzupełnieniem OCT-GCC i OCT-RNFL są pozostałe badania obrazowe, wykorzystywane w diagnostyce najwcześniejszych zmian jaskrowych, takie jak HRT3, GDX Pro i perymetria FDT Matrix. Maksymalizacja ilości testów na początkowym etapie choroby zwiększa prawdopodobieństwo trafnego rozpoznania jaskry.

PAKIET diagnostyczny “GLAUCOMA 3D” – pełne, kompleksowe laserowe badanie tomograficzne oka w kierunku jaskry.

Badanie OCT GLAUCOMA 3D  zawiera 3 opisane powyżej składniki:

  • pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki (OCT RNFL)

 

  • automatyczną topografię tarczy nerwu wzrokowego

 

  • analizę kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce żółtej (OCT GCC)

Facebook