OCT-GCC (optyczna koherentna tomografia oka)

Pomiar grubości kompleksu komórek zwojowych (Ganglion Cell Complex) 

Badanie OCT GCC (Ganglion Cell Complex) to badanie grubości kompleksu komórek zwojowych siatkówki. Optyczna koherentna tomografia oka w tej opcji diagnostycznej pozwala wykryć bardzo subtelne zaburzenia jaskrowe w plamce żółtej, występujące  jeszcze przed pojawieniem się typowych objawów choroby w innych badaniach. Światło laserowe umożliwia uzyskanie bardzo dokładnego obrazu o wysokiej rozdzielczości, co wiąże się z precyzyjną analizą badanych struktur.

Tomografia siatkówki wykonywana jest za pomocą Spektralnego Koherentnego Tomografu Optycznego (SOCT Topcon 3D 2000). Aparat umożliwia zbadanie leżącego wokół dołeczka kompleksu komórek zwojowych (GCC), a także sąsiednich warstw siatkówki: włókien nerwowych i ich dendrytów. Ponadto badanie OCT wykorzystywane jest także podczas monitorowania efektów leczenia i postępów choroby.

OCT-RNFL (optyczna koherentna tomografia oka)

Badanie warstwy włókien nerwowych siatkówki (Retinal Nerve Fiber Layer) i tarczy nerwu wzrokowego

Badanie tomografem SOCT umożliwia pomiar grubości warstwy włókien nerwowych, otaczających tarczę nerwu wzrokowego. Ubytki tej warstwy są wyjątkowo charakterystyczne dla wczesnej jaskry. Pomiar RNFL (Retinal Nerve Fiber Layer) tą metodą, w odróżnieniu od polarymetrii GDx (także obrazującej tę strukturę), jest szczególnie przydatny u pacjentów z wysoką krótkowzrocznością oraz u chorych z towarzyszącymi zmianami rogówkowymi i w plamce żółtej. Jednoczasowo z badaniem włókien nerwowych dokonywana jest szczegółowa analiza tarczy nerwu wzrokowego (inaczej: nerwu II), której wyniki umieszczone są na tym samym wydruku.

Idealnym uzupełnieniem OCT-GCC i OCT-RNFL są pozostałe badania obrazowe, wykorzystywane w diagnostyce najwcześniejszych zmian jaskrowych, takie jak HRT3GDX Pro i SOCT. Maksymalizacja ilości testów na początkowym etapie choroby zwiększa prawdopodobieństwo trafnego rozpoznania jaskry.

PAKIET diagnostyczny “GLAUCOMA 3D” – pełne, kompleksowe laserowe badanie tomograficzne oka w kierunku jaskry.

Badanie OCT GLAUCOMA 3D  zawiera 3 opisane powyżej testy diagnostyczne:

  • pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki (OCT-RNFL)
  • komputerową topografię tarczy nerwu wzrokowego
  • analizę kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce żółtej (OCT-GCC)

Jedną z najważniejszych rzeczy we wszystkich badaniach obrazowych jest monitorowanie tzw. trendów progresji – czyli inaczej sprawdzanie, czy nastąpiło pogorszenie choroby czy nie. Trendy te możliwe są do wyliczenia (poczynając od 3 kolejnego badania) pod warunkiem, że pacjent badany jest za każdym razem na tym samym aparacie.

W OPTIMUM  bieżące pomiary są zawsze porównywane z poprzednimi, a trendy progresji są wyliczane, drukowane i dodawane bezpłatnie do wyników GCC, RNFL czy GLAUCOMA 3D.

Zostaw numer,
Zadzwonimy