Skaningowa polarymetria laserowa (Carl Zeiss Meditec)

U osób chorujących na jaskrę dochodzi do zaniku włókien nerwowych siatkówki, a w konsekwencji do uszkodzenia nerwu wzrokowego. Badanie GDx PRO to laserowa, nieinwazyjna wizualizacja dna oka, która umożliwia precyzyjną analizę grubości warstwy włókien nerwowych oraz wykrycie pierwszych symptomów jaskry na poziomie komórek zwojowych siatkówki. Badanie przeprowadza się za pomocą nowoczesnego polarymetru skaningowego, znacznie przewyższającego dokładnością dotąd dostępne badanie GDx VCC. Co jednak ważne, aparat ten posiada wbudowaną opcję „VCC” dla tych pacjentów, którzy dotychczas badani byli na starszym typie aparatu, umożliwiając wykonanie badania także poprzednią metodą, co jest istotne w kontynuacji monitorowania choroby.

GDx PRO stosowane jest przede wszystkim w badaniach w kierunku jaskry, a także w chorobach takich jak neuropatia niedokrwienna (AION) czy druzy tarczy nerwu wzrokowego. Analiza statystyczna parametrów włókien nerwowych GDX PRO pozwala na określenie ryzyka występowania zmian jaskrowych i stopnia ich zaawansowania, ułatwiając lekarzowi prowadzącemu podjęcie decyzji o dalszej obserwacji, postawieniu rozpoznania, bądź wdrożeniu leczenia. Idealnym uzupełnieniem badania GDX PRO są badania HRT  , FDT-Matrix i tomografia oka OCT-GCC

Jedną z najważniejszych rzeczy we wszystkich badaniach obrazowych jest monitorowanie tzw. trendów progresji – czyli inaczej sprawdzanie, czy nastąpiło pogorszenie choroby czy nie. Trendy te możliwe są do wyliczenia (poczynając od 3 kolejnego badania) pod warunkiem, że pacjent badany jest za każdym razem na tym samym aparacie.

W OPTIMUM  bieżące pomiary są zawsze porównywane z poprzednimi, a trendy progresji są wyliczane, drukowane i dodawane bezpłatnie do wyników GDX Pro.

Badanie bezdotykowe, bezbolesne, niewymagające stosowania środków na rozszerzenie źrenic. Wykonywane jest i opisywane przez okulistę. Czas trwania: ok. 10 min.

Zostaw numer,
Zadzwonimy