W Centrum Okulistycznym OPTIMUM okulista dziecięcy konsultuje młodych i najmłodszych pacjentów. W trakcie wizyty badana jest ostrość wzroku oraz mierzone jest ciśnienie wewnątrzgałkowe. Badanie refrakcji (komputerowe badanie wzroku) jest ułatwione dzięki zastosowaniu specjalnego, ręcznego aparatu o nazwie Retinomax, który prezentując dziecku atrakcyjne wizualnie obrazki w tym samym czasie bada wzrok. Ciśnienie w oku sprawdzamy bezdotykowo najnowszym na świecie pneumotonometrem TonoRef III.

Badanie okulistyczne dzieci

U pacjentów pediatrycznych określane są parametry prawidłowego widzenia: percepcja, fuzja i stereopsja, a także foria, czyli zez jawny bądź ukryty. Te funkcje wzroku badamy na specjalnym aparacie – synoptoforze, szczególnie przydatnym w diagnostyce zeza i określaniu jego kąta.

Kolejnym etapem konsultacji jest badanie dna oka przy użyciu soczewki typu Volk lub rozszerzona diagnostyka z zastosowaniem stereoskopowego wziernika pośredniego obuocznego typu Fison z oświetleniem ledowym. Badanie to pozwala na szczegółową ocenę siatkówki i innych struktur wewnątrzgałkowych.

Badanie wady wzroku u dziecka, zwłaszcza małego, wymaga niekiedy kilku wizyt – konieczne może być np. wielokrotne wcześniejsze zapuszczanie przez rodziców w domu odpowiednich kropli, zapisanych przez okulistę. Umożliwia to wiarygodne i precyzyjne określenie istniejącej wady wzroku, a następnie zapisanie potrzebnych okularów.

Serdecznie zapraszamy!

Zostaw numer,
Zadzwonimy