Konsultacja okulistyczna – dorośli

Pierwsza wizyta  zakres badań200 zł
Każda następna wizyta  (do 2 lat od poprzedniej)160 zł
Wizyta uzupełniająca  (w ciągu tygodnia od poprzedniej)80 zł

Konsultacja okulistyczna – okulista dziecięcy

Pierwsza wizyta200 zł
Każda następna wizyta (do 2 lat od poprzedniej)160 zł
Wizyta uzupełniająca  (w ciągu tygodnia od poprzedniej)80 zł
Dodatkowe badanie na synoptoforze w trakcie konsultacji50 zł
Badanie RETINOMAX w trakcie konsultacjibezpł.
Badanie wziernikiem pośrednim obuocznym w trakcie konsultacjibezpł.

Konsultacja okulistyczna dla kobiet w ciąży

Pierwsza wizyta300 zł
Każda następna wizyta160 zł
Badanie USG gałek ocznych (w czasie pierwszej wizyty)bezpł.

Konsultacja okulistyczna – dobór soczewek kontaktowych

Pierwszorazowy dobór soczewek kontaktowych (pełne badanie oka + szkolenie + soczewki próbne + 1 wizyta kontrolna)300 zł
Dobór kolejnych soczewek kontaktowych (pełne badanie oka + przepisanie soczewek) 250 zł
Pierwszorazowy dobór soczewek kontaktowych u pacjenta OPTIMUM (wizyta + szkolenie + soczewki próbne + 1 wizyta kontrolna)250 zł
Dobór kolejnych soczewek kontaktowych u pacjenta OPTIMUM (w ramach wizyty)200 zł

Badania diagnostyczne
(ceny badań dotyczą obojga oczu)

Synoptofor – ocena funkcji widzenia u dzieci (kąt zeza, zez ukryty, fuzja, stereopsja, widzenie obuoczne)120 zł
Perymetria – badanie pola widzenia:
Komputerowe pole widzenia –  strategie: jaskrowa, plamkowa, neurologiczna, obuoczna; aparat Medmont M70070 zł
FDT MATRIX – perymetria zdwojonej częstotliwości aparatem Humphrey Matrix (wczesna jaskra)70 zł
GDX PRO – badanie warstwy włókien nerwowych siatkówki laserowym polarymetrem skaningowym III generacji Zeiss Meditec100 zł
HRT 3 – badanie tarczy nerwu wzrokowego laserowym tomografem siatkówkowym III generacji Heidelberg Engineering100 zł
OCT SIATKÓWKI– badanie siatkówki i plamki żółtej laserowym tomografem optycznym Topcon 3D 2000200 zł
AS-OCT – optyczna tomografia laserowa przedniego odcinka oka tomografem optycznym OCT VISANTE 1000 (Zeiss), zawierająca:
biometrię przedniego odcinka
gonioskopię cyfrową
pachymetrię bezkontaktową
dynamiczną próbę ciemniową w oświetleniu mezopowym
200 zł
OCT  GCC – tomografia oka; badanie kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce tomografem optycznym Topcon 3D 2000100 zł
OCT  RNFL / tarcza nerwu II – badanie okołotarczowej warstwy włókien nerwowych siatkówki i topografii tarczy nerwu wzrokowego tomografem optycznym Topcon 3D 2000150 zł
OCT GLAUCOMA 3D (pakiet) – pełne kompleksowe badanie tomograficzne OCT w kierunku jaskry, zawierające 3 składowe:
pomiar grubości okołotarczowej warstwy włókien nerwowych siatkówki (OCT RNFL)
topografię tarczy nerwu wzrokowego (OCT tarczy n. II)
analizę kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce żółtej (OCT GCC)
200 zł
USG gałek ocznych w prezentacji “A” (ultrasonograf Quantel)80 zł
USG gałek ocznych w prezentacji “B” (ultrasonograf Quantel)120 zł
Cyfrowa fotografia dna oka lub odcinka przedniego oka100 zł
Pachymetria ultradźwiękowa – pomiar centralnej grubości rogówki aparatem DGH (dotykowy, znieczulenie kroplowe)100 zł
Gonioskopia – ocena kąta przesączania w trójlustrze Goldmanna80 zł
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego:
bezdotykowy “air-puff” z korekcją pachymetryczną (pneumotonometr Nidek TonoRef III)40 zł
aplanacyjny (tonometr Goldmanna)40 zł
Komputerowe badanie wzroku  (autokeratorefraktometria)40 zł
Komputerowe badanie wzroku  u dzieci aparatem Retinomax40 zł
Krzywa dobowa ciśnienia wewnątrzgałkowego:
1 dzień100 zł
2 dni180 zł
Płukanie dróg łzowych150 zł
Badanie mikrobiologiczne w kierunku zakażenia nużeńcem
rzęsy100 zł
skóra twarzy100 zł
rzęsy + skóra twarzy150 zł

Zabiegi laserowe
(ceny dotyczą zabiegu jednego oka, wymagane skierowanie od okulisty)

Laser SLT – selektywna trabekuloplastyka laserowa (Selecta Duet, Lumenis) – jaskra400 zł
Laser MLT – mikropulsowa trabekuloplastyka laserowa (EasyRet QUANTEL) – jaskra400 zł
Irydotomia laserowa – laser Nd:YAG (Selecta Duet, Lumenis) – jaskra400 zł
Kapsulotomia laserowa – laser Nd:YAG (Selecta Duet, Lumenis) – zaćma wtórna400 zł
Laser FKL – fotokoagulacja laserowa siatkówki: ogniskowa, wieloogoniskowa typu “pattern” – laser żółty 577nm (EasyRet QUANTEL) – choroby siatkówki400 zł
Laser mikropulsowy * – fotokoagulacja subliminalna siatkówki – laser żółty 577nm (EasyRet QUANTEL) – choroby plamki żółtej450 zł
Laseroterapia uzupełniająca (kolejna sesja)200
Iniekcja leku podspojówkowa / okołogałkowa *100 zł

* wymagana jest konsultacja lekarza Centrum Okulistycznego OPTIMUM przed zabiegiem

Zostaw numer,
Zadzwonimy