Konsultacja okulistyczna – dorośli

Pierwsza wizyta  (zobacz zakres badań)260-300 zł
Wizyta kontrolna (do 2 lat od poprzedniej)210-250 zł
Wizyta uzupełniająca  (w ciągu tygodnia od poprzedniej)120 zł
Konsultacja profesorska400 zł

Konsultacja okulistyczna – okulista dziecięcy

Pierwsza wizyta – dzieci do 7 roku życia (w cenie badania na synoptoforze, Retinomaxie i wziernikiem pośrednim Fisona)300 zł
Pierwsza wizyta – pozostałe dzieci280 zł
Wizyta kontrolna (do 2 lat od poprzedniej)230-250 zł
Wizyta uzupełniająca  (w ciągu tygodnia od poprzedniej)120 zł

Konsultacja okulistyczna dla kobiet w ciąży

Pierwsza wizyta (w cenie badanie USG gałek ocznych i badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic)400 zł
Każda następna wizyta250 zł

Badania diagnostyczne
(ceny badań dotyczą obojga oczu)

Synoptofor – ocena funkcji widzenia u dzieci (kąt zeza, zez ukryty, fuzja, stereopsja, widzenie obuoczne)150 zł
Perymetria statyczna komputerowe pole widzenia (perymetr Medmont M700)
– strategie: jaskrowa, plamkowa, obuoczna
– strategia neurologiczna

80 zł
100 zł
Perymetria zdwojonej częstotliwości FDT MATRIX  (perymetr Humphrey Matrix, Zeiss Meditec)80 zł
GDX PRO – badanie warstwy włókien nerwowych siatkówki polarymetrem laserowym (polarymetr skaningowy III generacji, Zeiss Meditec)120 zł
HRT 3 – oftalmoskopia laserowa tarczy nerwu wzrokowego (tomograf siatkówkowy III generacji, Heidelberg Engineering)120 zł
OCT SIATKÓWKI – badanie siatkówki i plamki żółtej (koherentny tomograf optyczny swept-source Triton, Topcon)240 zł
ANGIO-OCT – nieinwazyjna angiografia laserowa siatkówki, naczyniówki i nerwu II (koherentny tomograf optyczny swept-source Triton, Topcon)300 zł
AS-OCT – optyczna tomografia laserowa przedniego odcinka oka (koherentny tomograf optyczny OCT VISANTE 1000, Zeiss Meditec), zawierająca:
biometrię przedniego odcinka
gonioskopię cyfrową
pachymetrię bezkontaktową
dynamiczną próbę ciemniową w oświetleniu mezopowym
240 zł
OCT  GCC – tomografia oka; badanie grubości kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce (koherentny tomograf optyczny swept-source Triton, Topcon)120 zł
OCT  RNFL / tarcza nerwu II – badanie okołotarczowej warstwy włókien nerwowych siatkówki i topografii tarczy nerwu wzrokowego (koherentny tomograf optyczny swept-source Triton, Topcon)220 zł
OCT GLAUCOMA 3D (pakiet) – pełne kompleksowe badanie tomograficzne OCT w kierunku jaskry, zawierające 3 składowe:
pomiar grubości okołotarczowej warstwy włókien nerwowych siatkówki (OCT RNFL)
topografię tarczy nerwu wzrokowego (OCT tarczy n. II)
analizę kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce żółtej (OCT GCC)
240 zł
USG gałek ocznych w prezentacji “A” (ultrasonograf Quantel)100 zł
USG gałek ocznych w prezentacji “B” (ultrasonograf Quantel)160 zł
USG gałek ocznych – pakiet: prezentacja „A” + „B”220 zł
Cyfrowa fotografia dna oka lub odcinka przedniego oka (1 oko)150 zł
Pachymetria ultradźwiękowa – pomiar centralnej grubości rogówki (pachymetr Pachette 4, DGH Technology). Pomiar dotykowy, znieczulenie kroplowe.80 zł
Pachymetria laserowa – mapa centralnej grubości rogówki (koherentny tomograf optyczny swept-source Triton, Topcon). Pomiar bezdotykowy. 120 zł
Gonioskopia – ocena kąta przesączania w trójlustrze Goldmanna. Badanie dotykowe, znieczulenie kroplowe.100 zł
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego:
bezdotykowy “air-puff” z korekcją pachymetryczną (pneumotonometr Nidek TonoRef III)50 zł
aplanacyjny (tonometr Goldmanna), znieczulenie kroplowe50 zł
Komputerowe badanie wzroku  (autokeratorefraktometr Nidek Tonoref III)50 zł
Komputerowe badanie wzroku  u dzieci aparatem Retinomax50 zł
Krzywa dobowa ciśnienia wewnątrzgałkowego:
1 dzień160 zł
2 dni260 zł

Badania mikrobiologiczne

Wymaz z worka spojówkowego z antybiogramem(1 oko /
2 oczu)
Bakterie tlenowe 80 / 120 zł
Bakterie beztlenowe 80 / 120 zł
Grzyby drożdżopodobne 80 / 120 zł
Chlamydie180 / 250 zł
Pakiet pełnego badania mikrobiologicznego (4 powyższe badania) 390 / 560 zł
Badanie mikrobiologiczne w kierunku zakażenia nużeńcem
rzęsy110 zł
skóra twarzy110 zł
rzęsy + skóra twarzy180 zł

Zabiegi laserowe
(ceny dotyczą zabiegu jednego oka, wymagane skierowanie od okulisty)

Laser SLT – selektywna trabekuloplastyka laserowa (laser Selecta Duet, Lumenis) – jaskra450 zł
Laser MLT – mikropulsowa trabekuloplastyka laserowa (laser EasyRet, QUANTEL) – jaskra450 zł
Irydotomia laserowa – laser Nd:YAG (laser Selecta Duet, Lumenis) – jaskra450 zł
Kapsulotomia laserowa – laser Nd:YAG (laser Selecta Duet, Lumenis) – zaćma wtórna450 zł
Laser FKL – fotokoagulacja laserowa siatkówki: ogniskowa, wieloogoniskowa typu “pattern” – laser żółty 577nm (laser EasyRet, QUANTEL) – choroby siatkówki450 zł
Laser mikropulsowy * – fotokoagulacja subliminalna siatkówki – laser żółty 577nm (laser EasyRet, QUANTEL) – choroby plamki żółtej500 zł
Laseroterapia uzupełniająca (kolejna sesja)220
Iniekcja leku podspojówkowa / okołogałkowa *200 zł

* wymagana jest konsultacja lekarza Centrum Okulistycznego OPTIMUM przed zabiegiem.

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian

Zostaw numer,
Zadzwonimy