visamaster

certificate  Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo

Konsultacja okulistyczna – dorośli

Pierwsza wizyta  zakres badań 200 zł
Każda następna wizyta  (do 2 lat od poprzedniej) 160 zł
Wizyta uzupełniająca  (w ciągu tygodnia od poprzedniej) 80 zł

Konsultacja okulistyczna – okulista dziecięcy

Pierwsza wizyta 200 zł
Każda następna wizyta (do 2 lat od poprzedniej) 160 zł
Wizyta uzupełniająca  (w ciągu tygodnia od poprzedniej) 80 zł
Dodatkowe badanie na synoptoforze w trakcie konsultacji 50 zł
Badanie RETINOMAX w trakcie konsultacji bezpł.
Badanie wziernikiem pośrednim obuocznym w trakcie konsultacji bezpł.

Konsultacja okulistyczna dla kobiet w ciąży

Pierwsza wizyta 300
Każda następna wizyta 160
Badanie USG gałek ocznych (w czasie pierwszej wizyty) bezpł.

Konsultacja okulistyczna – dobór soczewek kontaktowych

Pierwszorazowy dobór soczewek kontaktowych (pełne badanie oka + szkolenie + soczewki próbne + 1 wizyta kontrolna) 300 zł
Dobór kolejnych soczewek kontaktowych (pełne badanie oka + przepisanie soczewek)  250 zł
Pierwszorazowy dobór soczewek kontaktowych u pacjenta OPTIMUM (wizyta + szkolenie + soczewki próbne + 1 wizyta kontrolna) 250 zł
Dobór kolejnych soczewek kontaktowych u pacjenta OPTIMUM (w ramach wizyty) 200 zł

Badania diagnostyczne   (ceny badań dotyczą obojga oczu)

Synoptofor – ocena funkcji widzenia u dzieci (kąt zeza, zez ukryty, fuzja, stereopsja, widzenie obuoczne) 120 zł
Perymetria – badanie pola widzenia:
      ∗ Komputerowe pole widzenia –  strategie: jaskrowa, plamkowa, neurologiczna, obuoczna; aparat Medmont M700 70 zł
      ∗ FDT MATRIX – perymetria zdwojonej częstotliwości aparatem Humphrey Matrix (wczesna jaskra) 70 zł
GDX PRO – badanie warstwy włókien nerwowych siatkówki laserowym polarymetrem skaningowym III generacji Zeiss Meditec
100 zł
HRT 3 – badanie tarczy nerwu wzrokowego laserowym tomografem siatkówkowym III generacji Heidelberg Engineering 100 zł
OCT SIATKÓWKI– badanie siatkówki i plamki żółtej laserowym tomografem optycznym Topcon 3D 2000
200 zł
AS-OCT – optyczna tomografia laserowa przedniego odcinka oka tomografem optycznym OCT VISANTE 1000 (Zeiss), zawierająca:

  • biometrię przedniego odcinka
  • gonioskopię cyfrową
  • pachymetrię bezkontaktową
  • dynamiczną próbę ciemniową w oświetleniu mezopowym
200 zł
OCT  GCC – tomografia oka; badanie kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce tomografem optycznym Topcon 3D 2000
100 zł
OCT  RNFL / tarcza nerwu II – badanie okołotarczowej warstwy włókien nerwowych siatkówki i topografii tarczy nerwu wzrokowego tomografem optycznym Topcon 3D 2000 150 zł
OCT GLAUCOMA 3D (pakiet) – pełne kompleksowe badanie tomograficzne OCT w kierunku jaskry, zawierające 3 składowe:

  • pomiar grubości okołotarczowej warstwy włókien nerwowych siatkówki (OCT RNFL)
  • topografię tarczy nerwu wzrokowego (OCT tarczy n. II)
  • analizę kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce żółtej (OCT GCC)
200 zł
USG gałki ocznej w prezentacji “A” ultrasonografem Quantel 80 zł
USG gałki ocznej w prezentacji “B” ultrasonografem Quantel 120 zł
Cyfrowa fotografia dna oka lub odcinka przedniego oka 100 zł
Pachymetria ultradźwiękowa – pomiar centralnej grubości rogówki aparatem DGH (dotykowy, znieczulenie kroplowe) 60 zł
Pachymetria laserowa – pomiar centralnej grubości rogówki tomografem optycznym Topcon (bezdotykowy) 100 zł
Gonioskopia – ocena kąta przesączania w trójlustrze Goldmanna 80 zł
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego:
      – bezdotykowy “air-puff” z korekcją pachymetryczną (pneumotonometr Nidek TonoRef III) 40 zł
      – aplanacyjny (tonometr Goldmanna) 40 zł
Komputerowe badanie wzroku  (autokeratorefraktometria) 40 zł
Komputerowe badanie wzroku  u dzieci – Retinomax 40 zł
Krzywa dobowa ciśnienia wewnątrzgałkowego:
      – 1 dzień 100 zł
      – 2 dni 180 zł
Płukanie dróg łzowych 150 zł
Badanie mikrobiologiczne w kierunku zakażenia nużeńcem
      – rzęsy 100 zł
      – skóra twarzy 100 zł
      – rzęsy + skóra twarzy 150 zł

ZABIEGI LASEROWE (ceny dotyczą zabiegu jednego oka, wymagane skierowanie od okulisty)

Laser SLT – selektywna trabekuloplastyka laserowa (jaskra) 400 zł
Laser MLT – mikropulsowa trabekuloplastyka laserowa (jaskra)
400 zł
Irydotomia laserowa – laser Nd:YAG (jaskra) 400 zł
Kapsulotomia laserowa – laser Nd:YAG (zaćma wtórna) 400 zł
Laser FKL * – fotokoagulacja laserowa siatkówki laserem żółtym 577nm, ogniskowa lub wieloogoniskowa typu “pattern”jedna sesja (choroby siatkówki)
400 zł
Laser mikropulsowy * – fotokoagulacja subliminalna siatkówki laserem żółtym 577nm (choroby plamki żółtej) 450 zł
Iniekcja leku podspojówkowa / okołogałkowa *
100 zł

* wymagana jest konsultacja lekarza Centrum Okulistycznego OPTIMUM przed zabiegiem

 

 

Zostaw numer,
Zadzwonimy