Specjaliści przyjmujący w Centrum Okulistycznym OPTIMUM

dr Małgorzata Krajewska

Przyjmuje w poniedziałki i środy 15.00-18.30, wtorki 12.00-14.00 i czwartki 10.00-12.00. Zabiegi laserowe: pon. 14.30-18.30. Czytaj więcej o lekarzu

dr n. med. Jaromir Wasyluk

Przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 15.00-18.30. Badania i zabiegi laserowe: poniedziałki, środy i piątki, godz. 15.00-18.30. Czytaj więcej o lekarzu

dr Agnieszka Miller

Przyjmuje we czwartki, 15.00-19.00 i w poniedziałki 10.00-14.00. Badania dzieci na synoptoforze. Czytaj więcej o lekarzu

mgr Katarzyna Czarzasta

Badania mikrobiologiczne w zakażeniach oczu. Asystent w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Laboratorium Centrum Badań Przedklinicznych WUM. Przyjmuje w piątki 10.00-14.00.

dr n. med. Aleksandra Sędzikowska

Badania mikrobiologiczne w zakażeniach oczu. Adiunkt w Katedrze Biologii Ogólnej i Parazytologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przyjmuje w czwartki 10.00-14.00

PESONEL POMOCNICZY

Krystyna Kobierska

Pielęgniarka, perymetrystka

Alicja Długoszewska

Technik medyczny, perymetrystka

Konrad Kobierski

Pielęgniarz, perymetrysta

Recepcja

mgr inż. Katarzyna Kuczewska

Kierownik Recepcji

Natalia Gzara

Facebook