Mariusz Strąk

Wykształcenie

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista chorób oczu, specjalizował się w okulistyce w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Obecnie

Konsultant w Centrum Okulistycznym OPTIMUM. Starszy asystent Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Zainteresowania zawodowe

Zainteresowania Pana Doktora skupiają się głównie wokół diagnostyki i terapii chorób siatkówki oraz badań elektrofizjologicznych, optycznej koherentnej tomografii siatkówki (OCT) i angiografii fluoresceinowej. W Klinice Okulistyki WIML zajmuje się leczeniem postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) i innych chorób siatkówki. Przeprowadza iniekcje doszklistkowe z preparatów anty-VEGF w AMD i innych chorobach przebiegających z obrzękiem plamki żółtej czy jaskrze neowaskularnej. Dr Mariusz Strąk prowadzi liczne wykłady z zagadnień okulistycznych dla specjalizantów z medycyny lotniczej i ratunkowej.

Wykonuje zabiegi z zakresu laseroterapii Nd:YAG, argonowej i diodowej, takie jak fotokoagulacja ogniskowa i grid, panfotokoagulacja, terapia mikropulsowa, kapsulotomia, irydotomia w różnych chorobach siatkówki, jak np. retinopatia cukrzycowa, zmiany zwyrodnieniowe, zmiany pozakrzepowe, pozapalne czy wysiękowa retinopatia surowicza (CSR). Przeprowadza profilaktyczną laseroterapię siatkówki u kobiet ciężarnych.

Zostaw numer,
Zadzwonimy