Wykształcenie

Absolwentka wrocławskiej Akademii Medycznej. W Klinice Okulistyki Akademii Medycznej
we Wrocławiu uzyskała specjalizację z okulistyki, a także obroniła rozprawę doktorską na
temat zależności pomiędzy zaburzeniem ukrwienia nerwu wzrokowego a rozwojem jaskry.
W Klinice Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
pracowała jako adiunkt, gdzie stworzyła wraz z zespołem Poradnię Siatkówkową zajmującą
się kompleksowym leczeniem różnorodnych schorzeń siatkówki z zastosowaniem
laseroterapii, zastrzyków do komory ciała szklistego i leczenia chirurgicznego.
Uczestniczka staży zagranicznych związanych z chirurgią siatkówki, chirurgią zaćmy, a także
badaniami nad patofizjologią jaskry (USA, UK, Austria, Portugalia, Indie).

Obecnie

Konsultantka Centrum Okulistycznego OPTIMUM.
Konsultantka Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej Polskiego Związku Niewidomych.
Autorka ponad 80 prac naukowych i doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w podręcznikach
okulistycznych. Członek Europejskiego Towarzystwa Siatkówkowego EURETINA. Od wielu lat zajmuje się problematyką schorzeń wrodzonych, naczyniowych, zwyrodnieniowych, a także zapalnych siatkówki i naczyniówki.

Zainteresowania zawodowe

Retinopatia cukrzycowa i pozakrzepowa, różne choroby plamki, zmiany degeneracyjne siatkówki, wrodzone schorzenia siatkówki, wysoka krótkowzroczność, zapalenia błony naczyniowej, choroby nerwu wzrokowego.

Zostaw numer,
Zadzwonimy