Szanowni Państwo,

Dla nas i dla wszystkich pracujących w naszym Centrum Okulistycznym lekarzy najważniejsze jest profesjonalne i indywidualne podejście do każdego pacjenta. Naszym celem jest, aby miał on poczucie pełnej wzajemnego zaufania opieki lekarskiej.

Dbamy o zapewnienie pacjentowi całościowej informacji o stanie zdrowia i sposobach leczenia, przekazane w jasnej i przystępnej formie.

Badania obrazowe są zawsze wykonywane, opisywane i podpisywane przez lekarza okulistę. Co bardzo istotne, jeśli badania z zakresu laserowej diagnostyki obrazowej (GDx, HRT, OCT, GCC) były już wcześniej przeprowadzane w OPTIMUM, to bieżące testy są każdorazowo komputerowo porównywane z poprzednimi wynikami. Pozwala to stwierdzić, czy choroba uległa progresji czy jest stabilna. Jeśli potrzebne są dodatkowe szczegółowe konsultacje czy zabiegi – kontaktujemy pacjenta bezpośrednio ze współpracującymi z nami specjalistami.

Oprócz diagnostyki i leczenia pacjentów od ponad 15 lat regularnie prowadzimy kursy, warsztaty i szkolenia dla lekarzy okulistów z tematyki obejmującej najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej, przedstawiamy wykłady i referaty na krajowych i zagranicznych konferencjach okulistycznych, publikujemy artykuły w czasopismach naukowych, prowadzimy badania kliniczne, także międzynarodowe.

Diagnostyka i leczenie jaskry i innych chorób oka

Zajmujemy się pełnym spektrum chorób oczu, ze szczególnym ukierunkowaniem na leczenie jaskry, która zawsze była w centrum naszego zainteresowania zawodowego. Wykonujemy specjalistyczne badania w kierunku jaskry. Blisko współpracowaliśmy przez 10 lat z nieistniejącym już, pierwszym w Polsce specjalistycznym Instytutem Jaskry, od momentu jego założenia. Jesteśmy członkami licznych stowarzyszeń okulistycznych, zarówno polskich, jak i europejskich, m.in. Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i European Glaucoma Society. Wiele lat działaliśmy w zarządzie Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Jaskry – stowarzyszenia lekarzy i pacjentów – biorąc czynny udział w jego aktywnościach edukacyjnych i profilaktycznych, skierowanych do okulistów, lekarzy rodzinnych i pacjentów. Wielokrotnie, w Warszawie i w innych miejscach Polski prowadziliśmy bezpłatne akcje badań przesiewowych w kierunku jaskry w ramach kampanii takich jak: „Polsko nie ślepnij”, „Parada Seniorów”, „Wykryj jaskrę. Ocal wzrok” czy „Polscy okuliści kontra jaskra”.

Jako pierwsi w Polsce, w roku 1999, pracując w Klinice Okulistyki CMKP w Warszawie, wprowadziliśmy do praktyki klinicznej i opracowaliśmy standardy opisywania nowoczesnych badań obrazowych w jaskrze: badanie HRT (oftalmoskopia laserowa), badanie GDx (polarymetria laserowa) i HRF (laserowa przepływometria dopplerowska), przedstawiając pierwsze krajowe publikacje na ten temat.

Z myślą o nowoczesnej, kompleksowej diagnostyce i leczeniu jaskry oraz zapewnieniu pacjentom opieki na najwyższym, światowym poziomie, założyliśmy w 2012 r. Centrum Okulistyczne OPTIMUM – specjalistyczny niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, spełniając tym samym nasze zawodowe marzenia.

Najważniejszym celem leczenia jaskry (jak i pozostałych chorób oczu) jest zachowanie możliwości dobrego widzenia przez pacjenta i utrzymanie przez niego pełnej aktywności i jak największej sprawności, zapewnienie mu jak najlepszej jakości życia. W zależności od stopnia zaawansowania choroby oczu oraz jej postaci decydujemy o właściwej, indywidualnej formie leczenia – farmakologicznej, laserowej bądź chirurgicznej.

Serdecznie zapraszamy!

Dr Małgorzata Krajewska, Dr n. med. Jaromir Wasyluk
Centrum Okulistyczne OPTIMUM

Zobacz: my w mediach – media o nas

Zostaw numer,
Zadzwonimy