Badanie Angio-OCT to optyczna koherentna tomografia z dodatkową opcją „naczyniową”. Wykonujemy je za pomocą najnowszego koherentnego tomografu optycznego typu „swept-source” TRITON firmy Topcon (Japonia). Za pomocą badania Angio-OCT można w sposób zupełnie nieinwazyjny, bez wstrzykiwania kontrastu do żyły, zobrazować przepływ w naczyniach krwionośnych wewnątrz oka, a konkretnie w siatkówce, naczyniówce i nerwie wzrokowym. Podnosi to na nowy poziom diagnostykę takich chorób jak:

  • AMD (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem) – różnicowanie postaci łagodnej (tzw. „suchej’) od wysiękowej (wymagającej pilnej interwencji)
  • retinopatia cukrzycowa – obrazowanie powikłań takich jak niedokrwienie czy obrzęk, będących wskazaniem do laseroterapii FKL lub iniekcji doszklistkowych anty-VEGF
  • zatory i zakrzepy naczyń siatkówki
  • guzy naczyniówki – różnicowanie zmian łagodnych (znamiona) od złośliwych (czerniak)
  • zaburzenia przepływu w tarczy nerwu II w zapaleniach, niedokrwieniach i jaskrze.

Badanie jest wykonywane i opisywane przez doświadczonych okulistów z naszego Centrum, czas jego wykonania wraz z opracowaniem wyników to ok. 20 min. Do badania może być konieczne rozszerzenie źrenic z pomocą kropli, a więc po badaniu prowadzenie pojazdów nie jest wskazane.

Zostaw numer,
Zadzwonimy