Diagnostyka jaskry – laserowa koherentna tomografia  przedniego odcinka oka AS-OCT (aparat OCT VISANTE 1000, Zeiss Meditec)

Badanie AS-OCT (Anterior Segment OCT) to laserowa koherentna tomografia optyczna, która z ultramikroskopową dokładnością pozwala zobrazować struktury przedniego odcinka oka (kąt przesączania, komorę przednią, tęczówkę oraz rogówkę), dokonać pomiaru głębokości i oceny komory przedniej, ocenić drożność wykonanych wcześniej irydotomii. Dzięki badaniu można odkryć zmiany jaskrowe w budowie oka już w najwcześniejszym stadium.

Dynamiczna próba ciemniowa to jedno z najważniejszych badań u pacjentów z podejrzeniem jaskry zamykającego się kąta przesączania (JPZK) i zespołu iris plateau. Polega ono na zbadaniu, jak zachowuje się tęczówka oka w świetle i w warunkach półmroku. Pozwala ocenić precyzyjnie ryzyko zamknięcia się kąta (ostry atak jaskry) i zakwalifikować chorego do profilaktycznego zabiegu laserowego, takiego jak irydotomia laserowa.

Koherentna tomografia pozwala także na jednoczesne, interaktywne pomiary ilościowe, takie jak gonioskopia cyfrowa (pomiar szerokości i ukształtowania kąta przesączania), pachymetria bezdotykowa (pomiar grubości rogówki) i inne.

Wczesna diagnostyka jaskry pierwotnej zamykającego się kąta (JPZK) umożliwia ochronę wzroku pacjenta i uniknięcie ostrego ataku jaskry przez wykonanie profilaktycznego zabiegu irydektomii laserowej. Głównym wskazaniem do wykonania badania AS-OCT jest podejrzenie występowania schorzeń takich jak pierwotne zamknięcie kąta przesączania, podostre zamknięcie kąta, cysty tęczówki czy jaskra fakomorficzna (pęcznienie soczewki).

Badanie AS-OCT jest bardzo przydatne w diagnostyce jaskry barwnikowej i zespołu rozproszenia barwnika – poprzez zobrazowanie konfiguracji nasady tęczówki pozwala na wykrycie odwrotnego bloku źrenicznego i kwalifikację do zabiegu laserowego jak Nd:YAG irydotomia. Jest nieinwazyjne, nie wymaga zastosowania kropli w celu rozszerzania źrenicy. Wykonywane i opisywane jest przez specjalistę chorób oczu.

Sprawdź także: badanie GDXHRTpachymetriaSOCTbadanie w kierunku nużeńca.

Zostaw numer,
Zadzwonimy