Badanie pola widzenia – perymetria komputerowa  

Perymetria komputerowa to nowoczesna metoda badania pola widzenia, która ma na celu rejestrację postrzeganych przez pacjenta bodźców, a w rezultacie określenie ubytków w polu widzenia.

W Centrum Okulistycznym OPTIMUM perymetrię komputerową wykonujemy aparatem Medmont M-700C (Medmont Pty Ltd.). Jest to podstawowe i jedno z najważniejszych badań okulistycznych. Precyzyjnie określa subiektywny zakres widzenia pacjenta oraz poziom czułości receptorów siatkówki. Pozwala na wykrycie ubytków w polu widzenia nie dostrzeganych przez pacjenta, znajdujących się często na obwodzie, poza centrum osi widzenia. Badanie pola widzenia stosowane jest przede wszystkim w jaskrze (specjalizujemy się w badaniach w kierunku jaskry), ale też w chorobach plamki żółtej, neuropatiach wzrokowych i druzach tarczy nerwu II oraz w zaburzeniach neurologicznych. Podaje parametry pola widzenia także w uniwersalnym standardzie Humphrey’a (MD, PSD).

Strategie badania pola widzenia: jaskrowe progowe, centralne, plamkowe, neurologiczne, screeningowe, obuoczne, dla słabowidzących i inne.

Czas trwania badania pola widzenia za pomocą perymetrii komputerowej obu oczu: ok. 20-30 min, bez rozszerzania źrenic. Badanie jest wykonywane przez doświadczoną pielęgniarkę – perymetrystkę.

Zostaw numer,
Zadzwonimy