Skaningowa tomografia siatkówkowa (Heidelberg Engineering GmbH)

Badanie HRT 3 to jedno z najistotniejszych badań w kierunku jaskry. Jest najnowocześniejszą metodą diagnostyczną, umożliwiającą dokonywanie ilościowych pomiarów struktur tarczy nerwu wzrokowego. Pozwala także na wykrycie subtelnych ubytków włókien nerwowych wokół tarczy, jeszcze przed pojawieniem się ich w polu widzenia. Wykonywane jest za pomocą innowacyjnego, niezwykle czułego, laserowego tomografu siatkówkowego Heidelberg. W wyniku badania lekarz otrzymuje szczegółowy obraz w 3D, który umożliwia postawienie dokładniejszej diagnozy i ustalenie optymalnego leczenia.

Wskazania do badania HRT

  • jaskra
  • choroby siatkówki

Badanie HRT 3 jest niezbędne nie tylko we wczesnej diagnostyce i monitorowaniu choroby, ale również rozpoznawaniu druzów tarczy i patologii rozwojowych. Analiza statystyczna otrzymanych wyników na wydruku HRT pozwala na określenie ryzyka występowania zmian jaskrowych i kwalifikację badanych do grup: w normie / podejrzany jaskrowo / nieprawidłowy, ułatwiając lekarzowi podjęcie decyzji o dalszej obserwacji, postawieniu rozpoznania czy wdrożeniu leczenia. Ponadto systematycznie wykonywana tomografia oka pozwala na monitorowanie postępów choroby. Idealnym uzupełnieniem badania HRT są badania GDx PRO i OCT-GCC

Jedną z najważniejszych rzeczy we wszystkich badaniach obrazowych jest monitorowanie tzw. trendów progresji – czyli inaczej sprawdzanie, czy nastąpiło pogorszenie choroby czy nie. Trendy te możliwe są do wyliczenia (poczynając od 3 kolejnego badania) pod warunkiem, że pacjent badany jest za każdym razem na tym samym aparacie.

W OPTIMUM  bieżące pomiary są zawsze porównywane z poprzednimi, a trendy progresji są wyliczane, drukowane i dodawane bezpłatnie do wyników HRT 3

Jest badaniem bezdotykowym, bezbolesnym, niewymagającym stosowania środków na rozszerzenie źrenic.  Czas trwania: ok. 10 min.

Zostaw numer,
Zadzwonimy