Badanie HRT3 – diagnostyka jaskry

Skaningowa tomografia siatkówkowa (Heidelberg Engineering GmbH)

Badanie HRT 3 to jedno z najistotniejszych badań na jaskrę. Jest najnowocześniejszą metodą diagnostyczną, umożliwiającą dokonywanie ilościowych pomiarów struktur tarczy nerwu wzrokowego. Pozwala także na wykrycie subtelnych ubytków włókien nerwowych wokół tarczy, jeszcze przed pojawieniem się ich w polu widzenia. Badanie HRT 3 – tomografia oka – wykonywane jest za pomocą innowacyjnego, niezwykle czułego, laserowego tomografu siatkówkowego Heidelberg. W wyniku badania lekarz otrzymuje szczegółowy obraz w 3D, który umożliwia postawienie dokładniejszej diagnozy i ustalenie optymalnego leczenia.

Badanie na jaskrę HRT 3 jest niezbędne nie tylko we wczesnej diagnostyce i monitorowaniu choroby, ale również rozpoznawaniu druzów tarczy i patologii rozwojowych. Analiza statystyczna otrzymanych wyników na wydruku HRT pozwala na określenie ryzyka występowania zmian jaskrowych i kwalifikację badanych do grup: w normie / podejrzany jaskrowo / nieprawidłowy, ułatwiając lekarzowi podjęcie decyzji o dalszej obserwacji, postawieniu rozpoznania czy wdrożeniu leczenia. Ponadto systematycznie wykonywana tomografia oka pozwala na monitorowanie postępów choroby. Idealnym uzupełnieniem badania HRT są badania GDx PRO , FDT-Matrix i OCT-GCC

Badanie HRT 3 jest badaniem bezdotykowym, bezbolesnym, niewymagającym stosowania środków na rozszerzenie źrenic.  Czas trwania: ok. 10 min.
Badanie na jaskrę jest wykonywane i opisywane przez okulistę.

 

Facebook