SLT – Selektywna Trabekuloplastyka Laserowa

Laser SLT (selektywna trabekuloplastyka laserowa) to bezpieczny i nieinwazyjny zabieg terapeutyczny, stosowany w leczeniu jaskry. W ostatnich latach, co znalazło odzwierciedlenie w wytycznych leczenia jaskry, opracowanych w przez Europejskie Towarzystwo Jaskrowe (European Glaucoma Society), laseroterapia staje się metodą pierwszego wyboru w terapii wielu postaci tej choroby.  Główne wskazania do zabiegu SLT to jaskra otwartego kąta i nadciśnienie oczne.

Selektywna trabekuloplastyka laserowa to bezbolesny zabieg, oczyszczający drogi odpływu cieczy wodnistej wewnątrz oka (siateczka beleczkowania), wykonywany za pomocą II-harmonicznej fali lasera Nd:YAG Lumenis Selecta Duet. ZOBACZ FILM

Laser SLT może być zastosowany u pacjentów z:

  • jaskrą pierwotną otwartego kąta,
  • jaskrą młodzieńczą,
  • jaskrą wtórną otwartego kąta: barwnikową i w zespole pseudoeksfoliacji (PEX),
  • nadciśnieniem ocznym,
  • jaskrą bardzo zaawansowaną ze zwiększonym ryzykiem zabiegu chirurgicznego

oraz

  • u kobiet w ciąży i karmiących, gdy leki na jaskrę są przeciwwskazane
  • u pacjentów nie mogących z różnych powodów (nietolerancja, alergie, brak współpracy) przyjmować kropli do oka

Trabekuloplastyka laserowa laserem SLT jest niskoenergetyczna i nie wywołuje zjawiska koagulacji tkanki (czyli uszkodzenia termicznego), a w związku z tym, w przeciwieństwie do tradycyjnej, dawniej stosowanej trabekuloplastyki argonowej, może być bezpiecznie wielokrotnie powtarzana, co przedłuża i wzmacnia jej efekt. Zabieg laserem SLT może być stosowany jako leczenie pierwszego rzutu, szczególnie u ludzi młodych z nowo rozpoznaną jaskrą. SLT może odroczyć operację przeciwjaskrową, a gdy jednak okaże się ona konieczna, nie utrudni jej przeprowadzenia. Laser SLT polecany jest przy złej tolerancji kropli na jaskrę lub niemożności ich regularnego stosowania. Laseroterapia, jako nieinwazyjna terapia zabiegowa, bywa też wykorzystywana w przypadkach bardzo zaawansowanej jaskry ze skrajnym uszkodzeniem pola widzenia, gdzie przeprowadzenie klasycznego zabiegu chirurgicznego może okazać się zbyt ryzykowne.

Pozostałe zabiegi laseroterapii wykonywane w Optimum:

Artykuły naukowe na temat laseru SLT (kliknij na linki poniżej):

1) M. Krajewska, J. Wasyluk “Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) w leczeniu jaskry i nadciśnienia ocznego”

2) J. Liput, W. Tan “Selective laser trabeculoplasty for open angle glaucoma”

Facebook