Wykształcenie

Prof. dr hab n. med. Anna Święch dyplom lekarza medycyny z wyróżnieniem uzyskała w 1992 roku. W latach 1996 i 1999  zdała międzynarodowe egzaminy z okulistyki organizowane przez Międzynarodową Radę Okulistyki (The International  Assesment Test for Ophthalmologists). Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych został nadany Annie Święch na Uniwersytetu Medycznym w Lublinie w 2013 roku.

Prof. Anna Święch odbyła liczne stypendia zagraniczne: w Klinice Okulistyki Uniwersytetu w Erlangen-Norymberga, w Oddziale Okulistycznym Szpitala Króla Edwarda w Windsorze, Wielka Brytania, w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Paryż XII w Creteil oraz roczne podoktoranckie stypendium naukowe od Association Claude Bernard, które pozwoliło na odbycie stażu naukowego w Laboratoire de Developpement, Vieillissement et Pathologie de la Retine  INSERM U 450 w Paryżu pod kierownictwem Prof. Y. Courtois, gdzie we współpracy z University of Southern California, USA oraz Wydziałem Farmacji Uniwersytetu Paryż XIII  UMR CNRS 8612 prowadziła badania nad modelem angiogenezy in vitro w oparciu o hodowlę komórek śródbłonka naczyń naczyniówki wołowej. W 2000 odbyła staż w Klinice Okulistyki Universitatsklinikum Benjamin Franklin w Berlinie.

Obecnie

Prof. Święch od 2004 roku jest Konsultantem Medycznym  ogólnopolskiego Stowarzyszenia AMD oraz przewodniczącą lubelskiego oddziału Stowarzyszenia AMD, należy też do międzynarodowego grona ekspertów   z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej (Advisory Board of Central East Europe) zajmujących się aktualnymi wytycznymi dotyczącymi terapii wysiękowej postaci AMD.

Prof. Święch jest członkiem grupy ekspertów, która we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym opracowuje współczesne metody postępowania profilaktyczno-terapeutycznego dotyczące pacjentów z cukrzycą, dotkniętych powikłaniami ocznymi. Jest też członkiem ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego, którego rolą jest kwalifikowanie pacjentów z wysiękową postacią AMD do terapii iniekcjami doszklistkowymi inhibitorów VEGF w ramach ogólnopolskiego programu lekowego. Pełni funkcję przewodniczącej Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a także jest członkiem Komisji ds. Oceny Projektów Naukowych –  Institutional Review Board (IRB)  przy Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”.

Obecnie jest zatrudniona w Klinice Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zainteresowania zawodowe

Prof. Anna Święch jest autorką wielu prac naukowych, które prezentowała na konferencjach międzynarodowych, między innymi w USA, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Australii.

Jest cenionym ekspertem w zakresie diagnostyki i terapii chorób siatkówki, takich jak zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem, retinopatia cukrzycowa, pozakrzepowa oraz inne schorzenia siatkówki, dotyczące pacjentów w każdym wieku. Wykonuje zabiegi laseroterapii siatkówki zarówno metodą klasyczną jak i techniką mikropulsową. Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim.

Zostaw numer,
Zadzwonimy