Jaromir Wasyluk

Wykształcenie

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), specjalista chorób oczu. Doktorat na temat zastosowania laserowej diagnostyki obrazowej w jaskrze, obronił w Klinice Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (promotor: Prof. K. Czechowicz-Janicka), był wieloletnim adiunktem tej Kliniki. Współtwórca i wieloletni konsultant Instytutu Jaskry w Warszawie.

Obecnie

Konsultant, współwłaściciel i Dyrektor Naukowy Centrum Okulistycznego OPTIMUM.

Zastępca Kierownika Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Zastępca Redaktora Naczelnego specjalistycznego kwartalnika naukowego „Opththa Therapy. Terapie w Okulistyce”.

Koordynator krajowy międzynarodowego badania klinicznego ARTEMIS. Wielokrotny uczestnik (jako badacz i główny badacz) międzynarodowych wieloośrodkowych prób klinicznych. Wieloletni wykładowca na kursach specjalizacyjnych i szkoleniowych dla lekarzy, w Polsce i za granicą, z tematyki jaskry, laseroterapii, neurookulistyki, farmakoterapii i chorób powierzchni oka. Uczestnik i współtwórca kampanii edukacyjno-profilaktycznych „Polsko Nie Ślepnij”, „Wykryj Jaskrę – Ocal Wzrok”, “Eyecademia”. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Sekcji Jaskry PTO, Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS), Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO) i zespołu eksperckiego European Club of Ocular Surface – Glaucoma (ECOS-G).

Autor ponad 120 polskich i zagranicznych artykułów i doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w podręcznikach okulistycznych. Uczestnik staży zagranicznych: International University Program on the Role of Ischemia in Eye Diseases (Niemcy, Islandia, Hiszpania 2003-2006). Członek European Glaucoma Panel (Moorfields Eye Hospital, Londyn 2013-2015, pod przewodnictwem Prof. Teda Garway’a-Heath’a).

Zainteresowania zawodowe

Diagnostyka i leczenie jaskry, laseroterapia okulistyczna, metody diagnostyczne wspomagane skaningiem laserowym, nowe i eksperymentalne terapie okulistyczne.

Zostaw numer,
Zadzwonimy