Marcin Jezierski

Wykształcenie i działalność naukowa

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista chorób oczu. Specjalizował się w okulistyce w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Doktorat z zakresu okulistyki lotniczej na temat sprawności akomodacji wzroku w warunkach działania przyspieszeń obronił na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (promotor: prof. dr hab. med. Marek Prost). Był członkiem projektów badawczych WIML dotyczących m.in.: analizy zastosowań chirurgii refrakcyjnej oraz oceny różnych typów soczewek wewnątrzgałkowych wśród personelu latającego, a także wprowadzenia systemów widzenia nocnego w polskim lotnictwie wojskowym.

Obecnie

Współpracownik Centrum Okulistycznego OPTIMUM w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych przedniego odcinka gałki ocznej. Wieloletni asystent Kliniki Okulistyki WIML. Współpracuje z kilkoma ośrodkami zabiegowymi w Polsce, wykonując różne rodzaje procedur mikrochirurgicznych.

Przeprowadza > 1.500 operacji rocznie – przede wszystkim usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, zabiegi przeciwjaskrowe oraz procedury łączone. Zajmuje się doborem, a następnie implantacją soczewek sferycznych i torycznych, fiksowanych do tęczówki, a także soczewek wieloogniskowych z grupy premium.

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, regularnie bierze udział w sympozjach naukowych i konferencjach okulistycznych.

Zainteresowania zawodowe

Problematyka procesu widzenia i optyki oka. Chirurgia zaćmy z zastosowaniem nowoczesnych implantów soczewkowych oraz zabiegi w trudnych przypadkach klinicznych. Doskonalenie skuteczności i bezpieczeństwa w zakresie chirurgicznego leczenia jaskry.

Zostaw numer,
Zadzwonimy