11.04.2015 w Pałacu Staszica odbyła się konferencja okulistyczna, którą tym razem Centrum Okulistyczne OPTIMUM zorganizowało wspólnie z Lexum oraz Ursapharm. W konferencji, która miała formę praktycznych warsztatów, wzięło udział około 70 okulistów z Warszawy i okolic. Wśród zaproszonych lektorów byli: dr n. med. Joanna Ciszewska (Klinika Okulistyki I Wydz. Lek. WUM oraz OPTIMUM), która mówiła o zastosowaniu OCT w chorobach siatkówki, dr n. med. Agnieszka Jamrozy-Witkowska (Lexum i Klinika Okulistyki CMKP), która przedstawiła aktualne zasady diagnostyki i postępowania w CRS i makulopatii krótkowzrocznej i mgr Jacek Wróblewski (Lexum), który zaprezentował różne rodzaje implantów stosowanych w chirurgii zaćmy. W drugiej części wystąpili wykładowcy z Centrum Okulistycznego OPTIMUM – dr Małgorzata Krajewska i  dr n. med. Jaromir Wasyluk, przedstawiając zasady laseroterapii w jaskrze i praktyczne wskazówki w interpretacji badania pola widzenia (klasycznej perymetrii i FDT Matrix). Uczestnicy otrzymują certyfikaty z punktami edukacyjnymi.

Zostaw numer,
Zadzwonimy