Warszawa, dn. 7.10.2013

dotacje na innowacje, optimum warszawa

Firma Optimum M.Krajewska, J. Wasyluk Lekarze Okuliści Spółka Partnerska informuje o realizacji projektu pt.

Stworzenie elektronicznej platformy danych B2B usprawniającej wymianę danych i realizację zleceń pomiędzy OPTIMUM a partnerami biznesowymi
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Ósmej osi priorytetowej
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2

Termin realizacji projektu: 01.11.2013 – 31.10.2014
“Dotacje na innowacje”
“Inwestujemy w waszą przyszłość”

 

Do pobrania:

1. Zaproszenie do składania ofert sprzęt
2. Zaproszenie do składania ofert program

Załączniki do zapytania ofertowego nr 1:

1. Formularz do składania ofert sprzet
2. Oświadzcenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
3. Oświadczenie o pozostawaniu w dobrej kondycji finansowej
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sprzęt
5. Regulamin konkursu sprzet

Załączniki do zapytania ofertowego nr 2:

1. Formularz do składania ofert program
2. Oświadzcenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
3. Oświadczenie o pozostawaniu w dobrej kondycji finansowej
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program
5. Regulamin konkursu program

Zostaw numer,
Zadzwonimy