ECOS-G

Europejskie forum eksperckie ECOS-G w Bruskseli

19.11.2022 dr n. med. Jaromir Wasyluk wziął udział w obradach 90-osobowego okulistycznego forum eksperckiego European Club of Ocular Surface & Glaucoma (ECOS-G). Oprócz wspólnych warsztatów naukowych swoje wykłady poprowadzili m.in. Prof. C. Baudouin (Francja), Prof. G. Guzzard (Moorfields, UK), Prof. F. Topouzis (Grecja, Prezydent Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego) i Prof. I. Stalmans (Belgia).

Omawiano możliwości poprawy przewidywalności wyników operacji przeciwjaskrowch u pacjentów z chorobami powierzchni oka oraz nowe, długoterminowe wyniki wieloośrodkowego badania LIGHT, podtrzymujące zalecenia stosowania laseroterapii SLT jako postępowania pierwszego rzutu u pacjentów z nowo rozpoznaną jaskrą.

XII Międzynarodowa Konferencja „Okulistyka-Kontrowersje” we Wrocławiu (13-15.10.2022)

Na tym jednym z największych ogólnopolskich zjazdów okulistycznych Centrum Okulistyczne OPTIMUM mocno zaznaczyło swoją obecność. Przedstawiliśmy wykłady w tradycyjnej dla tej konferencji formule „ZA” i „PRZECIW”:

  • J. Wasyluk „Czy leki z konserwantem faktycznie poprawią penetrację rogówki i dzięki temu są skuteczniejsze?” (PRZECIW); adwersarz: dr n. med. M. Tomczyk-Socha
  • J. Wasyluk „Czy Nd:YAG-kapsulotomia jest  lepszym rozwiązaniem niż śródoperacyjna kapsulotomia tylna w leczeniu zmętnienia tylnej torebki soczewki?” (ZA); adwersarz: dr n. med. R. Różycki

oraz przestawiliśmy pracę naukową w formie plakatu:

  • P. Szabelska (Klinika Okulistyki WIML), K. Paczwa (Klinika Okulistyki WIML), J. Gołębiewska (Klinika Okulistyki WIML), J. Ciszewska (Centrum Okulistyczne OPTIMUM) „Makulopatia jako konsekwencja leczenia tamoksyfenem – opis przypadku”

Czytaj Optimum na zjazdach i kongresach okulistycznych.

Zostaw numer,
Zadzwonimy