Dr n. med. Jaromir Wasyluk otrzymał to zaszczytne wyróżnienie z rąk kapituły konkursu HIPOKRATES w grudniu bieżącego roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim pacjentom, którzy darzą nas swoim zaufaniem, powierzając kadrze lekarzy i pielęgniarek Centrum Okulistycznego OPTIMUM opiekę nad swoim wzrokiem.

Zostaw numer,
Zadzwonimy