Dr n. med. Jaromir Wasyluk, jako współautor, opublikował w amerykańskim prestiżowym czasopiśmie Multiple Sclerosis and Related Disorders artykuł na temat optycznej koherentnej tomografii nerwu wzrokowego jako narzędzia przydatnego w diagnostyce i rokowaniu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Rokowanie u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

U pacjentów z SM stwierdza się statystycznie większą, niż w reszcie populacji zachorowalność na jaskrę, stąd chorzy ci powinni być szczegółowo, profilaktycznie badani  tym kierunku.

Cały artykuł (po angielsku) dostępny jest TUTAJ

Zostaw numer,
Zadzwonimy