Na ostatnim 13 Kongresie Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (European Glaucoma Society) we Florencji dr. n. med. Jaromir Wasyluk, na zaproszenie prezydium tej organizacji,  prowadził kurs nt. zastosowania optycznej koherentnej tomografii OCT w diagnostyce jaskry. W kursie wzięło udział ponad 200 okulistów z całego świata. W czasie tego szkolenia krótkie wykłady o swoich najnowszych badaniach przedstawili twórcy metodyki analizy OCT – Prof. Bal Chauchan (Kanada) i Prof. Donald Hood (USA).

Zostaw numer,
Zadzwonimy