wieloośrodkowe międzynarodowe badanie kliniczne w OPTIMUM

W Centrum Okulistycznym  OPTIMUM rozpoczęliśmy niedawno kolejne międzynarodowe, prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne III-fazy o roboczej nazwie IN-SIGHT nad nowym lekiem przeciwjaskrowym. Jest to istotne wyróżnienie dla naszego ośrodka, dowodzące faktu, że spełnia on najwyższe standardy w zakresie diagnostyki i terapii chorób oczu. Koordynatorem krajowym badania jest Prof. Marek Rękas (Klinika Okulistyczna WIM), koordynatorem międzynarodowym: Prof. Francisco Muñoz Negrete (Catedrático Oftalmología UAH, Hospital Ramon y Cajal, Madryt, Hiszpania).

Zostaw numer,
Zadzwonimy