Przedstawiciele Centrum Okulistycznego OPTIMUM wzięli aktywny udział w 10 Światowym Kongresie Jaskry, który w tym roku odbywał się w Rzymie. To największa konferencja naukowa, poświęcona tematyce tej choroby, w któej wzięło udział ok. 10 tysięcy lekarzy.

Na kongresie zaprezentowano m.in. nowe leki na jaskrę (inhibitory kinazy Ro), nową technikę nieinwazyjnej laseroterapii – DLT (Direct Laser Trabeculoplasty) oraz liczne nowatorskie techniki zabiegowe, przede wszystkim z dziedziny tzw. miniinwazyjnej chirurgii jaskry (MIGS).

Dr n.med. Jaromir Wasyluk ze współautorami zaprezentował pracę nt. „Long-term efficacy of high-frequency deep sclerectomy as stand-alone procedure and combined with cataract extraction in open angle glaucoma patients” (Długoterminowa efektywność sklerektomii głębokiej wysokiej częstotliwości HFDS jako procedury samodzielnej oraz łączonej z usunięciem zaćmy u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta”)

Zostaw numer,
Zadzwonimy