Od niedawna w Centrum Okulistycznym OPTIMUM istnieje możliwość badania małych pacjentów na synoptoforze.  Badanie to służy do przede wszystkim do wykrywania i określania kąta zeza, a ponadto do badania stopnia obuocznego widzenia: jednoczesnej percepcji (zdolności jednoczesnego widzenia dwóch różnych obrazów powstających na siatkówkach obu oczu), fuzji (ośrodkowego procesu pozwalającego na złączeniu się dwóch obrazów z siatkówek oczu w jeden obraz) oraz stereopsji (widzenia przestrzennego wywołanego przez fuzję dwóch obrazów padających na nieznacznie różne miejsca siatkówek).

Synoptofor w Optimum – sprawdź.

Zostaw numer,
Zadzwonimy