The Royal Society

23 stycznia 2020 w Royal Society w Londynie (United Kingdom’s National Academy of Sciences) dr Jaromir Wasyluk przedstawił wykład na zaproszenie nt. najnowszych rozwiązań w laseroterapii nieinwazyjnej i subliminalnej w jaskrze (SLT, MLT, mTS-CPC).

Royal Society

Royal Society jest najstarszą instytucją naukową na świecie. W sesji szkoleniowej w tym szacownym miejscu wzięli udział także Prof. Mark Latina (Medford, Boston, USA) – wynalazca selektywnej trabekuloplastyki laserowej (SLT), Prof. Victor Chong (Londyn, Oxford, UK) – jeden z twórców terapii mikropulsowej siatkówki oraz inni wykładowcy. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 50 londyńskich okulistów, zajmujących się laseroterapią.

W prezentacjach zwrócono uwagę na dynamiczny rozwój laserowych technik zabiegowych i zmieniające się zalecenia dotyczące miejsca laseroterapii nieinwazyjnej w leczeniu pacjentów okulistycznych. W wielu przypadkach (jaskra, choroby plamki żółtej , choroby naczyniowe siatkówki) staje się ona obecnie skuteczną terapią pierwszego wyboru, co potwierdzają coraz liczniejsze badania kliniczne z całego świata.

Na zdjęciu poniżej wykładowcy sesji naukowej (od lewej): Prof. M. Latina, Dr J. Wasyluk, Dr Ch. Kiire, Dr P. Gouws, Dr A. Filloy, Prof. V. Chong

Zostaw numer,
Zadzwonimy