Sztuczna inteligencja w okulistyce – „Kontrowersje 2019”, Wrocław

6 grudnia 2018

Na zakończonej niedawno międzynarodowej konferencji „Okulistyka – Kontrowersje 2019” we Wrocławiu, Dr n. med. Jaromir Wasyluk, jako współautor, wraz z Prof. dr hab. med. Markiem Prostem z Kliniki Okulistyki WIML i Centrum Okulistyki Dziecięcej, przedstawili…

Wyniki badania klinicznego z Centrum Okulistycznego OPTIMUM na Kongresie EVER 2018 w Nicei

10 czerwca 2018

Na zakończonym właśnie Kongresie European Association for Vision and Eye Research (EVER) w Nicei, Dr. n med. Jaromir Wasyluk z Centrum Okulistycznego OPTIMUM przedstawił wyniki prowadzonego w naszym Centrum badania klinicznego nad nowym, doustnym suplementem…

Kurs „OCT w diagnostyce jaskry” na kongresie European Glaucoma Society we Florencji

9 czerwca 2018

Na ostatnim 13 Kongresie Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (European Glaucoma Society) we Florencji dr. n. med. Jaromir Wasyluk, na zaproszenie prezydium tej organizacji,  prowadził kurs nt. zastosowania optycznej koherentnej tomografii OCT w diagnostyce jaskry. W kursie…

wieloośrodkowe międzynarodowe badanie kliniczne w OPTIMUM

IN-SIGHT. Nowe wieloośrodkowe międzynarodowe badanie kliniczne w OPTIMUM

8 czerwca 2018

W Centrum Okulistycznym  OPTIMUM rozpoczęliśmy niedawno kolejne międzynarodowe, prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne III-fazy o roboczej nazwie IN-SIGHT nad nowym lekiem przeciwjaskrowym. Jest to istotne wyróżnienie dla naszego ośrodka, dowodzące faktu, że spełnia on najwyższe…

Supermedicus 2016

Centrum Okulistyczne OPTIMUM laureatem prestiżowego wyróżnienia SUPERMEDICUS

1 stycznia 2018

Miło nam ogłosić, że Centrum Okulistyczne OPTIMUM zostało uhonorowane  przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców tytułem SUPERMEDICUS dla najlepszej przychodni specjalistycznej. Uroczysta gala, w trakcie, której wręczono nam to zaszczytne wyróżnienie oraz statuetkę odbyła się w Hotelu…

Wykład dla okulistów w ramach Eyecademia

31 grudnia 2017

Dr n. med. Jaromir Wasyluk z Centrum Okulistycznego OPTIMUM przestawił wykład wirtualny dla lekarzy okulistów nt. „Leki złożone w terapii jaskry”, który transmitowany był on-line do kilku ośrodków okulistycznych w Polsce. Wykład ten można nadal…

Nowy podręcznik farmakologii klinicznej – o leczeniu jaskry pisze dr n. med. J. Wasyluk

Niedawno ukazało się na rynku kolejne już, nowe i rozszerzone wydanie książki „Kliniczna farmakologia okulistyczna” pod redakcją Prof. Marka Prosta, Kierownika Kliniki Okulistyki WIML w Warszawie. Podręcznik ten przeznaczony jest dla praktykujących lekarzy okulistów, jak…

XII Konferencja Naukowa „Nowe trendy w laseroterapii. Choroby siatkówki i jaskra”

30 grudnia 2017

Szanowni Państwo, w dniu 01.12.2018 odbędzie się w Warszawie kolejna konferencja naukowo-szkoleniowa pod egidą Centrum Okulistycznego OPTIMUM. Tym razem tematami będą „Nowe trendy w laseroterapii. Choroby siatkówki i jaskra”. Zaprosiliśmy do wygłoszenia swoich prezentacji czołowe…

Laseroterapia jaskry i najnowsze postaci leków – lekarze OPTIMUM na krajowym Zjeździe PTO

Na XLIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Okulistycznego specjaliści z Centrum Okulistycznego OPTIMUM współprowadzili kurs szkoleniowy „Nowe postaci leków” nt. najnowszych i przyszłościowych rozwiązań w farmakoterapii, m.in. implantów lekowych w jaskrze, a także przedstawili w referacie plenarnym…

Światowy Tydzień Jaskry 2018 – akcja bezpłatnych badań przesiewowych w OPTIMUM pod patronatem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

8 czerwca 2017

W Centrum Okulistycznym OPTIMUM przeprowadziliśmy akcję bezpłatnych, przesiewowych badań w kierunku jaskry. U wielu osób, które się tego dnia do nas zgłosiły, zbieraliśmy dane na temat czynników ryzyka tej choroby, badaliśmy ciśnienie wewnątrzgałkowe i grubość rogówki…

Zostaw numer,
Zadzwonimy