Wykształcenie:

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista chorób oczu, specjalizował się w okulistyce w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Obecnie:

Starszy asystent Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej Konsultant w Centrum Okulistycznym OPTIMUM Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Zainteresowania zawodowe:

Zainteresowania Pana Doktora skupiają się głównie wokół diagnostyki i terapii chorób siatkówki oraz badań elektrofizjologicznych, optycznej koherentnej tomografii siatkówki (OCT) i angiografii fluoresceinowej. W Klinice Okulistyki WIML zajmuje się leczeniem postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD), przeprowadzając iniekcje doszklistkowe z preparatów anty-VEGF, stosowanych w tym schorzeniu. Wykonuje zabiegi z zakresu laseroterapii Nd:YAG, argonowej i diodowej (fotokoagulacja, panfotokoagulacja, mikropulsy, kapsulotomia, irydotomia) m.in. w chorobach siatkówki, takich jak retinopatia cukrzycowa, zmiany zwyrodnieniowe, CRVO, BRVO i CSR.

Facebook