Wykształcenie:

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), specjalista chorób oczu. Pracował i specjalizował się w okulistyce w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, tam też zdobył doświadczenie kliniczne, m.in. w badaniach ultrasonograficznych oka.

Obecnie:

Konsultant w Centrum Okulistycznym OPTIMUM Autor i współautor publikacji w czasopismach okulistycznych (m.in. na temat keratopatii metabolicznych i czerniaka złośliwego). Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Zainteresowania zawodowe:

Jego zainteresowania skupiają się głównie wokół chorób siatkówki (odwarstwienie siatkówki, retinopatia cukrzycowa, choroby plamki żółtej), genetyki okulistycznej i kontaktologii. W praktyce klinicznej zajmuje się leczeniem chorób z zakresu neuropatii jaskrowej, neurookulistyki, wykonywaniem badań obrazowych, a także doborem soczewek kontaktowych.

Zostaw numer,
Zadzwonimy