Joanna Ciszewska

Wykształcenie

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), specjalista chorób oczu. Doktorat p.t. „Oko w pseudofakii – wybrane aspekty” obroniła pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Tadeusza Kęcika w Katedrze i Klinice Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej.

Wieloletnia Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (2007-2013r.).

Autorka i współautorka ponad 100 polskich i zagranicznych artykułów w czasopismach specjalistycznych oraz doniesień zjazdowych. Współautorka rozdziałów w 3 monografiach. Współautorka Wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego: „Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku” Członkini Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, wieloletnia członkini Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Obecnie

Konsultantka Centrum Okulistycznego OPTIMUM. Adiunkt w Katedrze i Klinice Okulistyki I Wydziału Lekarskiego WUM.

Wieloletnia nauczycielka akademicka (adiunkt) w Klinice Okulistycznej I Wydz. Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca na kursach specjalizacyjnych i szkoleniowych dla lekarzy z zakresu chorób siatkówki.

Od wielu lat zajmuje się problematyką chorób siatkówki i naczyniówki – wrodzonych, zapalnych, degeneracyjnych, takich jak odwarstwienie siatkówki, AMD, wysoka krótkowzroczność, retinopatia cukrzycowa, odwarstwienia siatkówki – zarówno w aspekcie terapii zachowawczych jak i operacyjnych. Przeprowadza badania przedporodowe u kobiet z problemami okulistycznymi. Uczestniczka polskich i międzynarodowych badań klinicznych.

Zainteresowania zawodowe

Choroby siatkówki i naczyniówki oka – AMD (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem), retinopatia cukrzycowa i nadciśnieniowa, zmiany zapalne i zwyrodnieniowe, odwarstwienie siatkówki, wysoka krótkowzroczność.

Zostaw numer,
Zadzwonimy